SET OG FORSTÅET – OM DET PSYKOANALYTISKE RUM

Er en bog om et liv som psykoanalytiker. Bogen er ikke skrevet til mennesker med særlige fagkundskaber, men for både at oplyse og at fange nysgerrigheden og interessen for menneskers indre liv. Bogen består af en række cases og beskriver arbejdet i det psykoanalytiske rum. Indledningsvis redegør Gudrun Bodin for sit faglige grundlag og beskriver psykoanalyse som en form for hjælp til mental fordøjelse. ”Du bliver hvad du spiser” siger man for at betone kostens betydning for kroppens udvikling. På tilsvarende måde mener hun at ”du bliver hvad du oplever”, og at det er gennem vores gode oplevelser i relationen til den anden, hvor vi føler os set og forstået, at vi udvikler et sundt mentalt fordøjelsessystem, som gør, at vi bliver klogere og udvikler os.
Gennem sine cases fortæller Gudrun Bodin om menneskelige problemer, som kan være svære at løse på egen hånd, og som indimellem gør, at mennesker opsøger en psykoanalytiker for at få hjælp til bedre at forstå og bemestre dem. Hvert kapitel handler om fundamentale menneskelige dilemmaer, som vi alle må kæmpe med og forsøge at komme til rette med i vores liv. Udover kliniske eksempler viser Gudrun Bodin også, hvordan læsning og forståelse af god skønlitteratur giver os både viden og inspiration i vores arbejde med at forstå menneskets indre.

Forfatteren Gudrun Bodin

Til sidst i bogen fortæller hun om psykoanalysens udvikling i Danmark og om uddannelsen. Ambitionen i den psykoanalytiske uddannelse er ikke først og fremmest at lære en teori eller en teknik, men at udvikle en psykoanalytisk identitet. Det viser hun gennem eksempler fra sin egen udvikling.

Gudrun Bodin (f. 1945) er uddannet psykolog og ph. d. fra Københavns Universitet.
Medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab (IPA)
Har været privatpraktiserende psykoanalytiker siden 1986

Læs et udpluk af bogen her

Eller følg dette link og køb den online nu